Sander van Goor, muziektherapie
Safe & Sound

"Safe & Sound" is een stabilisatie en integratie methode voor vluchtelingen kinderen, ontwikkeld door Sander van Goor.

Vluchtelingen kinderen hebben veel meegemaakt en groeien op in moeilijke/kwetsbare omstandigheden. Het vergt een specialistische aanpak om goede hulp te bieden. Vooral aan de kinderen die last hebben van trauma-gerelateerde klachten. Safe & Sound is een muziektherapeutische methode welke zich richt op het versterken van de veerkracht van deze kinderen.


Binnen Safe & Sound wordt muziek zodanig ingezet dat kinderen zich veilig voelen, zich weer ergens bij voelen horen en gaan we uit van de kwaliteiten van het kind. Samen worden liedjes geschreven waarbij de kinderen de mogelijkheid krijgen te delen wat er in hen omgaat. Er wordt gewerkt vanuit de kinderen. Je ziet hun zelfvertrouwen toenemen, en het gevoel van saamhorigheid vergroot.

Kinderen waarbij sprake is van trauma-gerelateerde problematiek krijgen ook individuele muziektherapie.
Van maart t/m juni 2015 is een pilotproject gestart op de Petrus Canisius Basisschool in Puth. Dit is mogelijk gemaakt door de Gemeente Schinnen en Stichting Kindante. In februari 2016 is er een subsidie toegekend voor drie jaar.

In de pilot kwamen de volgende resultaten naar voren:

 • Kinderen voelen zich snel veilig
 • Kinderen durven gaandeweg meer van zichzelf te laten horen, zowel muzikaal als verbaal
 • Inbreng van de kinderen wordt steeds persoonlijker
 • Iedereen kan meedoen
 • Nieuwe kinderen kunnen meteen meedoen en dat helpt om sneller een plek te krijgen in de groep
 • Kinderen helpen elkaar
 • Kinderen stimuleren elkaar door onder meer te vertellen wat er in hen omgaat
 • Versterkt het groepsgevoel
 • Kinderen durven meer voor de groep te staan
 • Er wordt meer naar elkaar geluisterd en met elkaar gelachen
 • Drempels van de kinderen om ook in het Nederlands te zingen en te spreken worden minder en/of verdwijnen
 • De liedjes zingen ze ook buiten de muziektherapie
 • Kinderen accepteren meer van elkaar
 • Zelfs de meest schuchtere meisjes komen voor de groep staan en zingen een lied in hun eigen taal.
Luister hier naar de liedjes:

Rap je mee de angst weg
Toverkracht

© SaRonDesign